Akcijos! Vartotojų zona
+370 685 58032 info@technikanamams.lt
0 vnt.

Prekių garantija

 

Garantiniai įsipareigojimai 


Visoms buitinės technikos ir namų elektronikos prekėms suteikiama gamintojo nustatyta garantija, kurios terminus ir sąlygas, rasite pridėtuose aprašymuose. Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu, remontas atliekamas nemokamai.
Prieš pradėdami naudoti prekę, atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukciją. Prietaiso garantinio laikotarpio metu būtina išsaugoti garantinį taloną, pirkimo dokumentą, etiketę su serijiniu numeriu ir modelio pavadinimu.
Jei prietaiso veikimo parametrai neatitinka techninių parametrų, nurodytų naudojimosi instrukcijoje, rekomenduojame nedelsiant kreiptis tel.: 8-37-331653.

 

Bendros garantijos sąlygos


Garantija pradeda galioti nuo prietaiso pardavimo datos. Garantinis prietaiso laikotarpis nurodomas garantiniame talone.
Garantija apima techninės prietaiso įrangos nemokamą remontą, pakeitimą nauju, pagal technines charakteristikas ne blogesniu, prietaisu garantinio termino laikotarpiu. Elektroninė parduotuvė WWW.TECHNIKANAMAMS.LT pasilieka teisę atsisakyti taikyti garantiją, jei pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) prietaiso naudojimo instrukcijos. Kai pardavėjas pakeičia daiktą ar jo komplektuojamą detalę per nustatytą garantijos terminą, tai naujam daiktui ar komplektuojamai detalei taikomas tęstinis garantijos terminas.

 

Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami šiais atvejais:

1. Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibo, potvynio, žemės drebėjimo, gaisro);
2. Atsiradus gedimams dėl elektros tinklų sutrikimo;
3. Atsiradus gedimams dėl netinkamų eksploatavimo sąlygų;
4. Atsiradus gedimams ar pažeidimams dėl valymo, skutimo, subraižimo;
5. Prietaisas buvo sąmoningai ar dėl neatsargumo, sutrenktas, sugadintas, ardytas;
6. Atsiradus gedimams dėl į prietaiso vidų patekusių skysčių ar pašalinių dalelių (dulkių, smėlio, cheminių medžiagų, maisto, vabzdžių ir pan.);
7. Atsiradus rūdims, spalvos pakitimui (pageltimui, užteršimui ir pan.);
8. Prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskirtį;
9. Buitinės paskirties prietaisas buvo naudojamas pramoniniams tikslams;
10. Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;
11. Jei serijinis numeris pakeistas, nutrintas, arba jo nepavyksta nustatyti;
12. Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos bei garantinio rašto taisyklių.


Garantiniai įsipareigojimai netaikomi šiais atvejais:


13. Jei pirkėjas nepateikia gamintojo garantinio talono;
14. Garantinė priežiūra netaikoma priedams, dalims, kurie normaliai susidėvi naudojantis prietaisu: nuotolinio valdymo pultams, akumuliatoriniams maitinimo elementams, maitinimo elementams (baterijoms), išoriniams maitinimo blokams ir įkrovimo prietaisams (įkrovimui taikytas netinkamas rėžimas, naudojamas neoriginalus ar neskirtas konkrečiam prietaisui įkroviklis, trumpinti gnybtai), mobiliųjų telefonų dengiančioms dalims (korpusams, mygtukams), prietaisų rankenėlėms, rankenoms, degikliams, viryklių grotelėms, filtrams, šaldytuvų lentynėlėms ir lentynoms, stalčiams, žarnoms, dulkių maišeliams, šepečiams ir antgaliams, keičiamoms lempoms, sujungimo kabeliams, ausinėms, mikrofonams, dangteliams, dėklams, dirželiams nešiojimui, kojelėms, informacijos kaupikliams (išskyrus kietuosius diskus ir puslaidininkines laikmenas), spausdintuvų kasetėms, spausdintuvo juostelėms, garso, vaizdo galvutėms. procesorių, maitinimo, vaizdo plokščių ir kt. ventiliatoriams,  montavimo prietaisams, dokumentacijai tiekiamai kartu su prietaisu. Garantija suteikiama tik techninei prietaiso įrangai;
15. Garantiniai įsipareigojimai netaikomi bet kokio pobūdžio prietaiso pakeitimams ar modifikavimui;
16. Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus, kurie nėra rekomenduojami gamintojo;
17. Jei optinis diskų įrašymo įrenginys sugedo dėl jame sulūžusios naudotos informacinės laikmenos;
18. Jei gedimas arba nenormalus gaminio funkcionavimas kilo dėl netinkamo programinės įrangos diegimo ar jos koregavimo, virusinių ar kitų kenkėjiškų programų veikimo;
19. Programinei įrangai, teikiamai kartu su prietaisu, kuriai numatyti licenciniai sutikimai, skirti galutiniam vartotojui;
20. Skystųjų kristalų (LCD) ekranuose leidžiamas nuolat švytinčių ar tamsių („mirusių“) taškų skaičius yra apibrėžtas gamintojo pateikiamose specifikacijose. Jei tokių taškų buvimas neviršija ekrano gamintojo nustatytų „mirusių“ taškų normų, jų buvimas LCD ekranuose nelaikomas gedimu ar broku.


Garantinio aptarnavimo taisyklės:


21. Dėl garantinio aptarnavimo atlikimo kreipkitės į garantiniame talone nurodytus garantinio aptarnavimo centrus arba į pardavėją telefonu 8-37-331653 arba el. paštu info@technikanamams.lt;            
22. Pirkėjas, pateikdamas prietaisą garantiniam remontui, privalo kartu pateikti ir gamintojo garantinį taloną ir pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą).
23. Prietaisas ar jo komponentas yra priimamas serviso centro, pardavėjo ar jo atstovo, surašant prekės priėmimo – perdavimo aktą, ar jam prilygstantį dokumentą. Vienas akto egz. įteikiamas klientui.
24. Kurjeriui prietaisas turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
25. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo lėšomis.
26. Garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo kaltės aptikti gedimai, šalinami gamintojo įgalioto serviso per protingą terminą.
27. Jei gedimų, kurie atsirado eksploatuojant prietaisą per du metus nuo pirkimo datos, negalima pašalinti, prietaisas pakeičiamas, jei nėra galimybės pakeisti, grąžinami pinigai.
28. Jei prietaisas sugedo praėjus dviem metam nuo pirkimo datos, jam netaikomos keitimo ar pinigų grąžinimo galimybės.
29. Pardavėjas neatsako už sugedusiame duomenų kaupiklyje ar laikmenoje prarastą informaciją ir dėl to kliento patirtus nuostolius. Patariama nuolat daryti tokios informacinės medžiagos kopijas.
30. Techninis aptarnavimas (baterijų, kitų detalių pakeitimas) yra už nustatytą mokestį atliekamas bet kuriame gamintojo įgaliotame servise, vartotojui pageidavus.
31. TECHNIKANAMAMS.lt neprisiima atsakomybės už galimą parduotų prietaisų žalą tiesiogiai arba netiesiogiai atliktą žmonėms, naminiams gyvūnams arba nuosavybei tais atvejais, jeigu tai įvyko taisyklių ir eksploatacijos sąlygų nesilaikymo pasekoje, dėl gaminio surinkimo, vartotojų arba trečiųjų asmenų sąmoningų arba neatsargių veiksmų, o taip pat už bet kurią žalą, netiesioginę, atsitiktinę arba išplaukiančią kaip nuostoliai, įskaitant ekonominius ir materialinius nuostolius, pelno, pajamų, informacinių duomenų praradimo, kuomet jie susiję su TECHNIKANAMAMS.lt parduotų prietaisų pažeidimais arba negalėjimu jų eksploatuoti.